Giải mã đề về kép hôm sau đánh lô gì? 

Để kép là thuật ngữ đã quá quen thuộc với các tay chơi xổ số, lô đề. Trong đó, chủ đề mà các tay chơi quan tâm nhất chính là đề về kép hôm sau đánh lô gì. Bài viết sau đây của KuCasino sẽ giúp bạn giải đáp toàn bộ thắc mắc về soi cầu đề kép.

1. Đề kép là gì?

Trước khi tìm hiểu đề về kép hôm sau đánh lô gì, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ về khái niệm đề kép. Hiểu đơn giản thì đề kép là một cặp số đề gồm 2 số giống nhau. Ví dụ điển hình của đề kép là 22, 33, 55, 88,… . Tuy nhiên, cũng có một số loại đề kép mà 2 số không giống nhau, đó là đề kép âm, kép sát, kép lệch,…

Giải mã đề về kép hôm sau đánh lô gì?
Giải mã đề về kép hôm sau đánh lô gì?

2. Tổng hợp các loại đề kép phổ biến nhất hiện nay

Để biết được đề về kép hôm sau đánh lô gì, bạn cần phải nắm rõ và phân biệt các loại đề kép.

2.1 Loại đề kép bằng

Đề kép bằng là loại đề dễ nhận biết nhất. Đề kép bằng được tạo thành từ 2 con số giống nhau. Dàn đề kép bằng còn 10 số được lấy từ những số 00 – 99. Các tay chơi sẽ chọn ra một số mà mình tin là có tỷ lệ thắng cao nhất để đánh. Ngoài ra, các tay chơi cũng có thể đánh hết toàn bộ các cặp đề bằng.

Giải mã đề về kép hôm sau đánh lô gì?
Giải mã đề về kép hôm sau đánh lô gì?

2.2 Loại đề sát kép

Đề sát kép là loại đề liền dưới hoặc liền trên của các cặp số kép bằng. Dàn đề sát kép sẽ bao gồm các số: 0, 12, 21, 23, 32, 34, 43, 45, 54.

2.3 Loại đề kép lệch

Các cặp số kép lệch khi chúng ở dạng bóng của nhau. Dàn đề kép lệch gồm các số: 05, 16, 27, 38, 49, 50, 61, 72, 83, 94.

3. Giải mã đề về kép hôm sau đánh lô gì

3.1 Trường hợp đề kép bằng

Nếu là đề kép bằng thì khi đề về kép hôm sau đánh lô gì?

 • Nếu về kép bằng 00 thì hôm sau đánh ngay các con: 03, 60, 52, 87.
 • Nếu về kép bằng 11 thì hôm sau đánh ngay các con: 86, 29, 01, 18.
 • Nếu về kép bằng 22 thì hôm sau đánh ngay các con: 45, 54, 48, 84.
 • Nếu về kép bằng 33 thì hôm sau đánh ngay các con: 07, 70, 23, 32.
 • Nếu về kép bằng 44 thì hôm sau đánh ngay các con: 37, 73, 89, 98.
 • Nếu về kép bằng 55 thì hôm sau đánh ngay các con: 48, 84, 02, 20.
 • Nếu về kép bằng 66 thì hôm sau đánh ngay các con: 19, 91, 34, 43.
 • Nếu về kép bằng 77 thì hôm sau đánh ngay các con: 57, 75, 37, 73.
 • Nếu về kép bằng 88 thì hôm sau đánh ngay các con: 57, 75, 04, 40.
 • Nếu về kép bằng 00 thì hôm sau đánh ngay các con: 02, 20, 05, 50.

3.2 Trường hợp đề kép lệch

Nếu là đề kép lệch thì khi đề về kép hôm sau đánh lô gì?

 • Nếu về kép lệch 05 thì hôm sau đánh ngay các con: 03, 30, 05, 50.
 • Nếu về kép lệch 50 thì hôm sau đánh ngay các con: 02, 20, 15, 51.
 • Nếu về kép lệch 16 thì hôm sau đánh ngay các con: 01, 10, 06, 60.
 • Nếu về kép lệch 61 thì hôm sau đánh ngay các con:  23, 32, 69, 96.
 • Nếu về kép lệch 27 thì hôm sau đánh ngay các con: 00, 55, 16, 61.
 • Nếu về kép lệch 72 thì hôm sau đánh ngay các con: 38, 83, 59, 95.
 • Nếu về kép lệch 38 thì hôm sau đánh ngay các con: 23, 32, 67, 76.
 • Nếu về kép lệch 77 thì hôm sau đánh ngay các con: 57, 75, 37, 73.
 • Nếu về kép lệch 83 thì hôm sau đánh ngay các con: 29, 92, 59, 95.
 • Nếu về kép lệch 49 thì hôm sau đánh ngay các con: 03, 30, 33, 88.
 • Nếu về kép lệch 94 thì hôm sau đánh ngay các con: 56, 65, 06, 60.

3.3 Trường hợp đề kép âm

Nếu là đề kép âm thì khi đề về kép hôm sau đánh lô gì?

Giải mã đề về kép hôm sau đánh lô gì?
Giải mã đề về kép hôm sau đánh lô gì?
 • Nếu về kép lệch 07 thì hôm sau đánh ngay các con: 38, 83, 19, 91.
 • Nếu về kép lệch 70 thì hôm sau đánh ngay các con: 06, 60, 14, 31.
 • Nếu về kép lệch 14 thì hôm sau đánh ngay các con: 89, 98, 33, 88.
 • Nếu về kép lệch 41 thì hôm sau đánh ngay các con: 13, 31, 87, 78.
 • Nếu về kép lệch 29 thì hôm sau đánh ngay các con: 68, 86, 01, 10.
 • Nếu về kép lệch 92 thì hôm sau đánh ngay các con: 26, 62, 12, 21.
 • Nếu về kép lệch 36 thì hôm sau đánh ngay các con: 33, 88, 25, 52.
 • Nếu về kép lệch 63 thì hôm sau đánh ngay các con: 01, 10, 08, 80
 • Nếu về kép lệch 58 thì hôm sau đánh ngay các con: 22, 77, 08, 80..
 • Nếu về kép lệch 85 thì hôm sau đánh ngay các con: 01, 20, 11, 66.

3.4 Trường hợp đề sát kép

Nếu là đề sát kép thì khi đề về kép hôm sau đánh lô gì?

 • Nếu về đề sát kép 01 thì hôm sau đánh ngay các con: 44, 99, 07, 70.
 • Nếu về đề sát kép 10 thì hôm sau đánh ngay các con: 44, 99, 98, 89.
 • Nếu về đề sát kép 09 thì hôm sau đánh ngay các con:  38, 83, 68, 86.
 • Nếu về đề sát kép 90 thì hôm sau đánh ngay các con: 36, 63, 39, 93.
 • Nếu về đề sát kép 12 thì hôm sau đánh ngay các con: 16, 61, 22, 77.
 • Nếu về đề sát kép 21 thì hôm sau đánh ngay các con: 13, 31, 16, 61.
 • Nếu về đề sát kép 23 thì hôm sau đánh ngay các con: 26, 62, 44, 99.
 • Nếu về đề sát kép 32  thì hôm sau đánh ngay các con: 24, 42, 49, 94
 • Nếu về đề sát kép 34 thì hôm sau đánh ngay các con: 37, 73, 28, 82.
 • Nếu về đề sát kép 43 thì hôm sau đánh ngay các con: 18, 81, 00, 55.
 • Nếu về đề sát kép 45 thì hôm sau đánh ngay các con: 03, 30, 14, 41.
 • Nếu về đề sát kép 54 thì hôm sau đánh ngay các con: 44, 99, 54, 45.
 • Nếu về đề sát kép 56 thì hôm sau đánh ngay các con: 01, 10, 59, 95.
 • Nếu về đề sát kép 65 thì hôm sau đánh ngay các con: 28, 82, 13, 31.
 • Nếu về đề sát kép 67 thì hôm sau đánh ngay các con: 46, 64, 17, 71.
 • Nếu về đề sát kép 76 thì hôm sau đánh ngay các con: 29, 92, 59, 95.
 • Nếu về đề sát kép 78 thì hôm sau đánh ngay các con: 01, 10, 38, 82.
 • Nếu về đề sát kép 87 thì hôm sau đánh ngay các con: 17, 71, 28, 82..
 • Nếu về đề sát kép 98 thì hôm sau đánh ngay các con: 37, 73, 38, 83.
 • Nếu về đề sát kép 89 thì hôm sau đánh ngay các con: 08, 80, 03, 30.

3.5 Trường hợp đề về kép 99

 • Nếu về đề kép 99 thì hôm sau đánh ngay các con: 12 – 52.
 • Nếu về đề kép 99 thì hôm sau đánh ngay các con: 00 – 98.
 • Nếu về đề kép 99 thì hôm sau đánh ngay các con: 69 – 96.
 • Nếu về đề kép 99 thì hôm sau đánh ngay các con: 15 – 76.
 • Nếu về đề kép 99 thì hôm sau đánh ngay các con: 63 – 65.
 • Nếu về đề kép 99 thì hôm sau đánh ngay các con: 16 – 37.
 • Nếu về đề kép 99 thì hôm sau đánh ngay các con: 94 – 62.

3.6 Trường hợp đề về kép 22

 • Nếu về đề kép 22 thì hôm sau đánh ngay các con: 51 – 45.
 • Nếu về đề kép 22 thì hôm sau đánh ngay các con: 63 – 76.
 • Nếu về đề kép 22 thì hôm sau đánh ngay các con: 00 – 96.
 • Nếu về đề kép 22 thì hôm sau đánh ngay các con: 76 – 47.
 • Nếu về đề kép 22 thì hôm sau đánh ngay các con: 12 – 32.
 • Nếu về đề kép 22 thì hôm sau đánh ngay các con: 54 – 63.
 • Nếu về đề kép 22 thì hôm sau đánh ngay các con: 54 – 63.

3.7 Trường hợp đề về kép 66

 • Nếu về đề kép 66 thì hôm sau đánh ngay các con: 21 – 32.
 • Nếu về đề kép 66 thì hôm sau đánh ngay các con: 74 – 96.
 • Nếu về đề kép 66 thì hôm sau đánh ngay các con: 45 – 36
 • Nếu về đề kép 66 thì hôm sau đánh ngay các con: 51 – 35.
 • Nếu về đề kép 66 thì hôm sau đánh ngay các con: 12 – 21
 • Nếu về đề kép 66 thì hôm sau đánh ngay các con: 55 – 65.
 • Nếu về đề kép 66 thì hôm sau đánh ngay các con: 75 – 49.

4. Kết luận

Hy vọng thông qua bài viết trên của KuCasino, bạn đã biết được đề về kép hôm sau đánh lô gì. Có thể nói trong quá trình đánh lô thì các lô kép là thành phần không thể bỏ qua. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều phương pháp soi cầu hiệu quả khác đang đợi bạn khám phá ở các bài viết sau đấy.

Xem thêm : Bao lô là gì? Hướng dẫn cách đánh bao lô miền Bắc cực chuẩn nhất 2022